Thực hiện chương trình công tác đội năm học 2020-2021. Ngay từ đầu năm học Liên đội THCS Lê Hồng Phong xây dựng kế hoạch tổ chức mô hình “Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo” trong ...